Vaši stručnjaci za sve pravne potrebe

Advokatska kancelarija Karanović pruža visoko kvalitetno i sveobuhvatno zastupanje i pravno savetovanje klijenata, uzimajući u obzir jedinstvene potrebe i ciljeve svakog klijenta individualno. Motivisani smo i spremni da Vam pružimo pravnu podršku u svim životnim situacijama.

– Advokat Katarina Z. Karanović

Šta sve radimo

Saznajte o našim uslugama prilagođenim vašim potrebama i ciljevima.

Građansko pravo

Pružaju se usluge podrške i zastupanja u građanskopravnim pitanjima, obuhvatajući pravne odnose u porodičnom, naslednom, obligacionom, stvarnom pravu, kao i u građanskim sporovima i postupcima izvršenja i obezbeđenja.

Radno pravo

Zastupaju se zaposleni i poslodavci u vezi sa radnim odnosima, uključujući ugovore o radu, zaštitu prava zaposlenih, otkaz, izradu opštih akata, sprečavanje diskriminacije i rešavanje radnih sporova.

Porodično i nasledno pravo

Pružaju se usluge u oblasti porodičnog i naslednog prava, uključujući testament, nužni deo, razvod, starateljstvo, alimentaciju, ostavinski postupak, nasilje u porodici, doživotno izdržavanje i predbračne ugovore.

Krivično i prekršajno pravo

Pruža se odbrana okrivljenih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima na teritoriji Republike Srbije.

Kompanijsko pravo

Visokokvalitetna i sveobuhvatna pravna podrška prilagođena vašim potrebama.
Design A line styled icon from Orion Icon Library.

Osnivanje pravnih lica

Obuhvata registraciju pravnog entiteta, pripremu osnivačkih akata, pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti, otvaranje računa u bankama, kao i pružanje saveta o odgovarajućem obliku poslovanja (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnička radnja, akcionarsko društvo).

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

Zaštita interesa pravnih lica

Obuhvata zastupanje pravnih lica u svim vrstama sporova, pripremu i sprovođenje pravnih strategija, zaštitu intelektualne svojine, zaštitu interesa poslodavca i zaposlenih, sprovođenje izvršenja I obezbeđenja potraživanja, upravljanje rizicima i usklađenost sa zakonima i propisima.

Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

Ugovori i akti pravnih lica

Advokatska kancelarija Karanović ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju fizičkih i pravnih lica kako u Republici Srbiji tako i pred međunarodnom arbitražom, zastupajući domaća i strana pravna lica, a pružanje pravne pomoći je uže vezano za oblast privrednog, građanskog, radnog, obligacionog i prekršajnog prava.

Ko smo mi

Kroz individualni pristup svakom klijentu, nastojimo da razumemo njihove specifične potrebe i pružimo im efikasna pravna rešenja. Posvećenost klijentima, stručnost i etika advokata su stubovi na kojima se zasniva naša advokatska praksa.

Kontaktirajte nas

Spremni smo da vam pružimo pravnu podršku u svim životnim situacijama. Stojimo vam na raspolaganju 24/7.
Name E-mail Message I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy Pošalji

Gospodar Jovanova 17/1, Belgrade 11000, Serbia

+381 60 609 8090

katarina@karanoviclegal.com